Bli med i BBØ!

Bli med då vel!
Bli med i BBØ!

BBØ logo-variant
BBØ logo-variant

BBØ vedtok på årsmøtet at kontingent for 2018 er NOK 100,-

Betalande medlemmer av BBØ:

 • Medlemmer av BBØ har prioritet på Fyrebussen
 • Medlemmer av BBØ betaler lågaste pris for å kjøre med Fyrebussen.
 • Medlemmer av BBØ har prioritet ved tildeling av billettar, som er gjort tilgjengelig for BBØ, til Brann sine kampar.
 • Konto for medlemskap: 1503.40.82720
  • Skriv Namnet ditt i Meldingsfeltet + kontingent 2018
  • Send epost til brannoest@gmail.com, emnefelt medlemskap
  • Om Vipps brukast, må namn / epost komme med i kommentarfeltet.

All betaling med Vipps gjev ei flat avgift på kr 10,- per transaksjon, f.eks busstur medlemspris = 210,- eller eit medlemskap vert då 110,-

BBØ vil også støtte Drivstoffutgifter til reisande i bil til Brann sine kamper.

 • 100,- kr. pr betalande BBØ medlem på tur i bilen
 • Beløpet vert avgrensa oppad inntil 500,- pr bil
  • Dvs. 2 betalande medlemmar på tur = 200,- i støtte fra BBØ
 • Støtte utbetalast av Styret i BBØ, mot tilsendt original-kvittering på drivstoff frå turen, samt namn på reisande.
  • Dette vil regnskapsføres

Sjå ellers sida Om BBØ for fleire detaljar

Web-Hansen

Observatør. På buss, pub og kamp. Webmaster

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *