Referat Årsmøte 2020

Referat årsmøtet 12.6.2020

SAK 1: Konstituering av årsmøte.
• Innkalling godkjent
• Møteleder: Torbjørn Rognsøy
• Referent: Johannes Grødal

Stemmeberettiget tilstede: 13 pers
Torbjørn
Johannes
Christine
Kim Edvin
Andre
Didrik
Per Kristian
Kim S
Ruben
Kjetil
Oda
Åge
Stian

Årsberetning (lest av Torbjørn)
Brann Bataljonen Øst (BBØ) sitt formål er å støtte Sportsklubben Brann, og bidra til et godt sosialt miljø for Brann-supportere i Oslo og omegn. I den forbindelse organisere fellesturer til Brann sine kamper på Østlandet, og prøve å ha 1-2 sosiale sammenkomster hvert år. Arbeidet er ubetalt og dugnadsbasert. BBØ er selveiende, frittstående og med utelukkende personlige medlemmer.

I 2019 har styret bestått av Einar, Geir, Johannes, Torbjørn og Robert.
Det ordinære årsmøte ble holdt 8. mars med 9 stemmeberettigete til stede.

I 2019 leide BBØ buss til bortekampene mot Odd og Sarpsborg 08. Til de andre kampene i østlandsområdet har BBØ arrangert felles avgang med tog eller t-bane for de som har ønsket det.
Det har også blitt arrangert tre sosiale sammenkomster. På starten av året var det julebord på. Sommerfesten ble lagt til et lokale Oslo Sentrum.

BBØ ønsker å takke alle som kom på sammenkomstene, og håper at enda flere medlemmer blir med på sosiale arrangementer.

På banen ble dessverre sesongen 2019 en nedtur. BBØ håper at Brann kommer sterkere tilbake i 2020.

En eller flere styremedlemmer har vært representert på alle Brann sine serie og e-cupkamper i 2019.

Kommunikasjonen og samarbeidet med Brann (Vibeke) har vært bra, og vi håper dette fortsetter i 2020.

Åge Vatnøy sine bidrag via grasrotandelen er noe BBØ, nok en gang, takker han ydmykt for.
BBØ vil også takke andre medlemmer som gir sin grasrotandel til BBØ. Det er 28 bidragsytere registrert.

Dessverre tapte vårt medlem «Drammensekspressen», Roy O. Solberg, kampen mot kreften i mai. BBØ var representert ved flere medlemmer, og deler av styret i begravelsen.

Einar Vengen Hansen annonserte på tampen av året at han flytter til Bergen. Styret vil takke Einar for fantastisk innsats i BBØ, og ønske lykke til med tilværelsen på den rette siden av fjellet.

Økonomisk gikk BBØ i et lite overskudd.

SAK 2: Årsberetning ble godkjent uten endringer eller kommentarer
Gjennomgang av regnskapet:

2020
Gjennomgang av økonomien- det er ikke satt opp noe budsjett.
Samme budsjett på fest som 2019 (ca. 20.000- 30.000,-). Vi håper å finne bedre løsninger på lokale, slik at vi kan spare penger på dette.

Kontingent:
Kontingent 100,- for medlemsskap i BBØ
Styret ønsker at som mange som mulig betaler kontingent i 2020. Summen går den enkelte medlem til gode. BBØ medlemsskap gir fordeler på bussturer, julebord, sommerfest, andre sosiale arrangementer og billettfordeling ved en fremtidig fremtidig cupfinale.
Se info om betaling: https://www.brannoest.no/BBB/
SAK 3: Årsregnskap opplest og godkjent. Innspill til styret er at medlemmene ønsker en bedre oversikt på varebeholdning til neste årsmøte.
Det bør også fremkomme de seneste årsregnskap. 2018-2019-2020.

SAK 4: Valg av Styre
Robert er valgt inn for 2 år (2022).
Einar har trukket seg, og har flyttet til Bergen.
Per Kristian og Kim Edwin stilte til valg:
– Begge fikk presentert seg selv og fikk fortelle om hvordan de ønsker å bidra i styrearbeidet.
– Det ble stemt anonymt på papir. Stemmene ble talt opp av Johannes og Torbjørn.
Kim E fikk: 7 stemmer
Per Kristian: 6 stemmer
Kim Edwin ble valgt inn som nytt styremedlem, 2 år.
Varamedlemmer: Per Kristian og Oda

SAK 5: Temaer til debatt:
BBØ kampen i Bergen 2020
– Om/hvis det blir mulig å dra på kamp i 2020, så ønsker medlemmene at BBØ arrangerer tur.
– Det ble foreslått Fyrebusstur Oslo- Bergen t/r samme dag/kveld (dra tidlig morgen/natt og retur etter kampslutt).
– Her må hviletiden til bussjåføren tas hensyn til.
– Medlemmene som var tilstede var villig til å betale ca. 500,- per pers for en slik tur.
– Det bør være et minsteantall på turen, slik at vi ikke går for mye i minus. Det avhenger av størrelse på buss og antall betalende.
– Ulike alternativer med minibuss, buss og tog sjekkes.
Sommerfest 2020- er det stemning for det?
– Ja, det er stemning for sommerfest. BBØ stemmer for at man skal arrangere sommerfest i et leid festlokale i Oslo. Vi finner en dato slutten av august. Finne dato og lokale. Kjetil skal sjekke kantinelokaler.
– Forslag om noe gøy i forkant av festen: f.eks «Fangene på fortet», bowling, kubbspill i park eller lignende.
– Kort fortalt: -lokale-mat-sosialt- fest. Egenandel 100,- for medlemmer (300,- for ikke medlem).

Båttur 2020
– Vennetur (ikke i regi av BBØ)
– Folk bestiller turen selv og bestemmer dato for tur selv.
– BBØ kan dekke 200,- per medlem (må sendes per epost senest *7 dager etter turen).
Ved tilbakebetaling av *reiseutgifter i forbindelse med kamp:
– Må man be om tilbakebetaling innen 7 dager etter tur. sendes per mail.
– Beløp 100,- per tur per medlem (bil, tog etc.)
BBØ arrangere flere sportslige arrangementer:
BBØ ønsker å gjennomføre flere sportslige aktiviteter. Det kan være f.eks fotballtreninger.
Forslag fra medlemmene:
– Quizkveld- fotball-bowling
– Styret arrangerer og jobber med alternativer.
– Styret oppretter facebook-arrangementer og inviterer via BBØ sine offisielle kanaler.
Er medlemmene fornøyde med O`reilleys, som fast pub?

– Medlemmene syntes det er dyrt. Det har også skjedd at kamper er vist uten lyd (quizkvelder).
– Det positive er at de har vist alle kamper selv når vi spilte i oboss-ligaen.
– Det er interesse for å sjekke ut om det finnes andre puber som viser kampene og har rimeligere øl. Styret tar gjerne imot tips til puber.
Kriterier for pub:
1. Må vise alle brannkamper.
2. Ligger sentralt sted i Oslo sentrum.
3. ok priser (lavere enn O`reilleys), gjerne med Hansa øl på tapp.
SAK 6: Innsendt sak:
BBØ og alkohol-
– Ingen kan styre inntak. Bruk fornuften og pass på hverandre.
– Våre medlemmer opplever det som urettferdig å ta alle under en kam. I både Bergen og Oslo grupperingene er det tendenser til stort alkoholkonsum, noen mer enn andre.
– BBØ melder fra om det er ubehagelig å være østlandske brannsupportere.
– Vi kjenner oss ikke igjen i kritikken.
SAK 8: Annet
Tifo:
– BBØ har fortsatt mulighet for å søke støtte til tifo.
– Opptil 3000,-
– André har en kode til fantasi liga.
Premier for quiz på zoom under corona
1. Diderik branndrakt
2. Elvis medlemskap BBØ
3. Andrè skjerf

Referent: Johannes Grødal

Web-Hansen

Observatør. På buss, pub og kamp. Webmaster

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *