Årsmøte BBØ

En stor takk til broder Aage som stod for lokaler og adgang til tidenes årsmøtefest. De som ikke var til stede, gikk virkelig glipp av noe artig.16 oppmøtte på årsmøtet.

BBØ har hatt en relativt stabil drift siden sist årsmøte.

Endring av statutt:

§ 5    Stett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.
Endres til:
§ 5    Stett og valgbarhet 
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer av styret til BBØ må bo på Østlandet.

Kontingent:
§ 6    Kontingent 
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. 
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

Kontingent for 2015 settes til 100,-

Betalende medlemmer av BBØ:

  • Medlemmer av BBØ har prioritet på Fyrebussen
  • Medlemmer av BBØ betaler 100,- for å kjøre med Fyrebussen.
  • Medlemmer av BBØ har prioritet ved tildeling av billetter, som er gjort tilgjengelig for BBØ, til Brann sine kamper.
  • Konto for medlemskap: 1503.40.82720 

Fyrebuss:
Fyrebussturer skal koste 200,-

Valg av nytt styre:

BBØ vil gjerne takke for innsatsen til Jørn, Lars og Åse.

Einar fortsetter som President, Robert fortsetter som kasserer og Harald fortsetter som vara-medlem. Nye medlemmer til styret ble André(Vara), Mats, Geir og Torbjørn. Styret vil konstituere seg selv i nær fremtid.

Informasjon til Brønnøysundregistrene vil bli gitt.

Andre ting:

  • iZettle kortleser til bussen kan styret vedta å kjøpe inn
  • Styret får mandat til lage logo og eget Flagg
  • Johannes tilbyr seg å arrangere sommerfest, sentralt i Oslo.

De som møtte:
Harald, Geir, Åge, Bjarte, Marius, Kim E., Kim S, Torbjørn, André, Johannes, Mats, Diderik, Kjetil, Robert og Einar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *