Årsmøte 2019

Referat Årsmøte BBØ
Dato: 08/03/17
Tid: 17:00
Fremmøtte: 9
Stemmeberettiga: 9
Møteleder: President Torbjørn
Referat: Einar

20190126_183813

Agenda:

 1. Godkjenning av innkalling

Årsmøtet godkjente innkallinga og konstituerte Årsmøte BBØ 2019

 1. Årsberetning av President

Styret si beretning om BBØ sine aktiviteter 2018

BBØ har arrangert 4 bussturer sesongen 2018.

 • Sarpsborg
 • Skien
 • Sandefjord
 • Kristiansand

Bussene var så godt som fulle, med unntak for turen til Kristiansand.

BBØ har arrangert 2 fester, sommerfest og fyrebord om vinteren.

Beklageligvis ble det ikke supporter-treff med Brann i aust i år, men BBØ satsar på eit treff i 2019

BBØ-kampen var rbk på Stadion. BBØ arrangerte middag og felles utflukt etter mat i Bergen.

Årsmøtet godkjente Årsberetning.

Årsmøtet

 1. Økonomi

Kasserer Robert gjekk igjennom tala for 2018 og budsjett for 2019.

I korte trekk for 2018, BBØ har 100 k på bok, 56 betalande medlemmer og ei omsetning på 79 k. Styret kommenterte at Fyrebussen har stort sett gått i null. Men at festane har gått solid i minus, samt BBØ betalte meir enn budsjettert for turen til Kristiansand.

For 2019, er budsjettet mest det same som 2018.

BBØ budsjetterer med 50 betalande medlemmer, arrangere Buss til Skien, Sarpsborg og Sandefjord, samt arrangere sommarfest og fyrebord.

Bussturane i 2019 er budsjettert til å gå i null.

Årsmøtet debatterte formen på festane. BBØ må kunne arrangere fest utan å booke lokale, f.eks grille ute i ein park eller kjøpe pizza/øl på ein utestad. Styret ser etter alternativer for sommarfesten, medan ein forsøker å booke eit lokale til fyrebordet.

Rekneskap 2018 og Budsjett 2019, godkjent av årsmøtet

Kontingent 2019

– Styret innstiller på at kontingent blir uendra på 100,-

Årsmøtet godkjenner Styret si innstilling.

Kontingent for BBØ 2019 er 100,-

Fyrebuss 2019

– Styret innstiller på at prisen for fyrebusen blir uendra på 200,- / 300,-

Årsmøtet godkjenner Styret si innstilling.

 1. Valg av nytt styre

Styret BBØ 2018:

 • Torbjørn Rognsøy, President
 • Geir Vårdal, Vise-President
  • NSA representant – kontakt for landskamper
 • Robert Eriksen, Kasserer
 • Johannes Grødal, Reiseleder
 • Einar Hansen, Web
 • Jan Olav Hagebø, Vara-medlem
 • André Pedersen, Valgkomite

På valg 2019:

 • Torbjørn
 • Geir
 • Johannes

Det velges for 2 år.

Styret gjenvalgt med akklamasjon av årsmøtet

På Årsmøte 2020 er Einar Hansen og Robert Eriksen på valg.

 1. Innspill til drift 2019

Fokus-områder 2019

 • TIFO
  • BBØ har fått innsendt forslag om å gjere ein TIFO på ein av kampane i aust.
  • Årsmøtet diskuterte saken, det var få i salen som hadde tid / høve til å drive med TIFO, men Årsmøtet var positive til TIFO generelt.
  • Årsmøtet vedtar at BBØ kan stille 3000.- tilgjengelig for medlemmer av BBØ som ønskjer å drive med TIFO.
  • TIFO kriterier, kvittering for utgifter og styret i BBØ har redaktør-ansvar for budskapet som skal presenterast.
 • T-skjorter – jakker – BBØ klær
  • Årsmøtet var ikkje positive til nye effekter. Styret har enno skjerf til salgs. BBØ treng ikkje meir effekter på lager.
  • BBØ vil ta kontakt med ulike produsentar av T-skjorter / caps
   • BBØ vil gjere vector-filene for logo tilgjengelig for individuell bestilling av plagg – BBØ vil gjere 2 varianter tilgjengelig
    • Kun logo og plagg
    • Logo + teksten «Ekte Lidelse» og plagg
  • Langtur med Fyrebussen
   • Årsmøtet diskuterte dette. Alternativa var mange, Viking-Molde-Rosenborg-Haugesund.
   • Vedtak, lage avstemming om Tur til Molde på facebook
   • BBØ-kampen
    • Ingen klare alternativ i vårsesongen
    • Når TV-Kampane er klare for hausten, kjører BBØ i gang ei avstemming om kva som skal blir BBØ-kampen.
  • Eventuelt
   • André har kjørt i gang sin Fantasy Leauge, liga nummer 6743-1689 – bli med
   • Europa-Cup-kvalifisering
    • Trekning 24/06, Kampdager 11-18/07
    • Kort tid frå trekning til kamp
    • BBØ vil informere om priser, reiseruter og samlingssteder
  • Laminerte Medlemskort vil bli produsert fortløpande

Spådommer sesongen 2019:

Sesong spådom 2019
1. Plass
– Christine
– Kim S.
– Einar
2. Plass
– Torbjørn
3. Plass
– Atle
– André
– Jan Olav
4. Plass
– Robert
7. Plass
– Åge

Web-Hansen

Observatør. På buss, pub og kamp. Webmaster

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *